Το ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ανακοινώνει στα μέλη του ότι η ορισθείσα Εκλογική Συνέλευση των μελών του, η οποία ορίστηκε στις 07/06/2023, συνεπεία της στενότητας χρόνου προκειμένου να υλοποιηθούν οι αποφάσεις της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης, θα διεξαχθεί στις 14/06/2023 και ώρα 19.30 μ.μ. στο οίκημα του Σωματείου. Καλούνται δια της παρούσης όλα τα μέλη του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ όπως παρευρεθούν κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα στο οίκημα του Σωματείου με σκοπό την εκλογή και/ή διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.