Το ΔΣ του Ολυμπιακού Λευκωσίας ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 08 Ιουνίου 2022, στις 19:30 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια εκλογική και καταστατική συνέλευση στο οίκημα του Σωματείου, στην Λεωφόρο Αθηνάς 6Α, στην Λευκωσία.

Ημερήσια Διάταξη

  • Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων
  • Απολογισμός Δ.Σ.
  • Διορισμός Ελεγκτών και ελεγκτικής επιτροπής
  • Τροποποίηση καταστατικού
  • Εκλογή μελών Δ.Σ.

Δικαίωμα συμμετοχής στην συνέλευση έχουν όσα μέλη του Σωματείου έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους μέχρι και την ημερομηνία πραγματοποίησης της συνέλευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους γραπτώς στην γραμματεία του Σωματείου το αργότερο μέχρι 48 ώρες πριν την πραγματοποίηση της συνέλευσης.