Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει την αναβολή της συνάντησης- συζήτησης με τα μέλη του Σωματείου η οποία είχε οριστεί για την Τετάρτη 17/01.

Ο λόγος αναβολής της συνάντησης είναι το αυξημένο ενδιαφέρον αρκετών μελών για συμμετοχή και ανανέωση των συνδρομών τους με αίτημα τους, αυτή να οριστεί σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.

Το ΔΣ αποδέχτηκε το αίτημα των μελών του Σωματείου για να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερή συμμετοχή στην συνάντηση και θα επανέλθει στο άμεσο μέλλον με ενημέρωση για την νέα ορισθείσα ημερομηνία.