Το ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, υπενθυμίζει στα μέλη του ότι κατόπιν απόφασης που λήφθηκε στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας 14/06/2023, θα γίνει νέα Εκλογική Συνέλευση στις 21/06/2023 και ώρα 18.30 μ.μ. στο οίκημα του Σωματείου με σκοπό την εκλογή και/ή διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Καλούνται δια της παρούσης όλα τα μέλη του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ όπως παρευρεθούν κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα στο Οίκημα του Σωματείου.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΓΙΑ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ!